Aşağı gərginlikli keçid qurğularının istismarı prosesi

2023-05-14

Yüksək və aşağı gərginlikli paylayıcı şkaf enerji paylama, nəzarət, ölçmə və kabel qoşulma avadanlığı üçün enerji təchizatı sistemidir, aşağıdakılar yüksək və aşağı gərginlikli paylayıcı şkafın iş prosedurlarını təqdim etməkdir.
1. Bütün və qismən canlı disklər üzərində işləyərkən texniki xidmət avadanlığı işləyən avadanlıqdan aydın işarələrlə ayrılmalıdır.
2. Cərəyan transformatorlarının və gərginlik transformatorlarının ikincil sarğıları daimi və etibarlı şəkildə torpaqlanmalıdır.
3. İstismarda olan cərəyan transformatorunun ikincil dövrəsində işləyərkən aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir:
3.1 Cari dövrəni ayırmayın.
3.2 CT-nin ikincil sargısını etibarlı şəkildə qısaqapanmaq üçün qısaqapanma vərəqindən və qısa yoldan istifadə edilməlidir. Telin sarılması qadağandır.
3.2 CT və qısaqapanma terminalı arasında döngə və naqil üzərində heç bir iş görməyin.
4. Gərginlik transformatoru ikincil dövrədə işləyərkən aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir:
4.1 Qısa qapanmanın və ya torpaqlamanın qarşısını ciddi şəkildə alın
4.2 İzolyasiya alətlərindən istifadə edilməli, izolyasiya əlcəkləri taxılmalı və lazım gələrsə, işə başlamazdan əvvəl müvafiq rele mühafizə vasitələri sıradan çıxarılmalıdır.
4.3 Müvəqqəti yük qoşulduqda xüsusi açarlar və qoruyucular quraşdırılmalıdır.
4.4 İkincili dövrənin işə salınması sınağı zamanı ilkin tərs gərginlik transformatorunun ikinci dərəcəli tərəfdən qarşısını almaq üçün ikincil dövrəni ayırmaq və növbəti qoruyucu götürmək lazımdır.
4.5 İkinci dövrəyə enerji verilməzdən və ya gərginlik sınağına tab gətirməzdən əvvəl növbətçiyə və müvafiq işçilərə məlumat verilməli, sahəni mühafizə etmək, dövrəni yoxlamaq və heç kimin işləməməsi təsdiqləndikdən sonra təzyiq göstərmək üçün işçilər təyin edilməlidir.
4.6 Elektrik kəsilməsinin mühafizəsini və ikincil dövrəni yoxlayan heyət növbətçi heyətin icazəsi olmadan heç bir keçid əməliyyatını həyata keçirməməlidir.